A Magyar Ég csillagzatai

Szántai Lajos folytatja a népmeséink világlátásáról szóló előadását hétfőn 17 órakor a MAG-ban, a Háry Hotelben Kecskeméten. =====
Készüljünk a hétfői előadásra és a meséink értelmezésére.
Arra a fényességes csillagsávra, mely el is ágazik az égen, harmincnál is több elnevezés létezik a magyar gondolkodásban. „A magyar kevésbeszédű fajta, de képzelőereje élénk; kemény vonásokkal rótta környező világát, mását, foglalatosságát, örömét, búslakodását égboltozatára, honnan manapság is levilágítanak. Mintha a múlt el sem is múlt volna s a jelennel ölelkezne örök életre.” – Toroczkai-Wigand Ede
Búcsújárók Útja
Cigányok Útja
Cigányút
Csörsz árka
Ég Útja
Éjjeli kegyelet útja
Éjszakai Szivárvány
Ezüst Út
Fehér Út
Fejér Árok
Fejér Köz
Hadak Útja
Hajnal Szakadék
Hajnali hasadék
Isten barázdája
Jézus Útja
Kerek Udvar
Lelkek Útja (lölkök útja)
Madarak Útja
Mönnyég
Ország Útja
Országút
Ötevény
Polyva Út
Részögembör útja
Szalmahullató Út
Szalmásút (szó’más út)
Szalmaút
Szent Mihály Útja
Szépasszony Vászna
Tejes Út
Tejút
Tél Háta
Tündérek Fordulója
Tündérek Járása
Tündérek Útja
Zarándokok Útja

Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.