Sűreje – Harangozó Imre előadása – 2018.10.08.

Harangozó Imre – 2018. október 8-án valójában Makoldi Sándor munkásságáról beszélt a Hírös Mag-ban, de a végén a következő fontos kérdésekig is eljutottunk.

Harangozó Imre előadásutáni tanításai

=======
Csángók
=======
Székelyföld van, Csángóföld nincs.
Minden falu más, más a szóhasználat is, más a szokás is. Például: a serdülő lánykát egyik-másik faluban nevezik vézának – leánkának – cefrének (cefre, mert erjedésben van). Ezek a falvak egymástól 6 km-re vannak.
Ez a magyarázata annak, hogy nem igazi segítség, ha belső Magyarországról odamegy egy pedagógus tanítani. Nem fogják érteni, vagy csak áttételesen az ő beszédét. Az ő nevelésükre magyarság tudatú és románul jó beszélő tanítóra, értelmiségre van szükség.

====================
Az értelmiség felelőssége
====================
Az értelmiség felelőssége óriási. A néprajzi gyűjtések alkalmával tapasztalták Harangozó Imre is, Makoldi Sándor is, de korábban Bartókék is, hogy aki hordozza az ősi kultúrát, nem értékeli azt, sok esetben szégyelli is. Pl. nem engedték Harangozó Imrét, hogy a régi szép házat fényképezze, “vannak nekünk új házaink, azt fényképezze”. Vagy “énekleje el Mari néni a legkedvesebb nótáját”, erre elénekli a “száz forintnak ötven a fele” nótát az az asszony, aki sok régi imádságos éneket tud, mert sajnos érték és értéktelen között nem tud különbséget tenni. Vagy pl. Makoldi Sándor bátorított egyszer egy jóembert, hogy ne műanyag szálakból fonjon, használjon bőrt, mint régen, “azt is lehet?” kérdezte, és ennek köszönhető, hogy újra felszínre került a bőrfonás, pl. a bőr bicskatok. Vagy Gyarmathy Zsigmondné (Hory Etelka)-nak köszönhető, hogy a kalotaszegi asszonyok hímzéseit a világ megismerte, és hogy egyáltalán, nem veszett feledésbe.

===========
Nemzettudat
===========
Kétféle gondolkodás van, az egyik a KIZÁRÓVAGY tipusú, a másik az IS-IS tipusú.

A francia-mintájú nacionalista típusú nemzettudat elvárja, hogy döntsél, döntsd el hova tartozol, ez kizárólagosságot követel meg.

Van a természetes gondolkodás, a szerves gondolkodás, mely szerint egyszerre és ugyanolyan mértékben lehet az ember magyar és pl. szerb. Nem ismeri a kizárólagosságot.

A régi magyarságtudat nem volt kizárólagos. A 19.sz végén hajlott el a szemlélet a kizárólagosság irányába, és erre hivatkozva kaptuk a trianoni büntetést.

Példákat is hallottunk. Damjanich János egyszerre volt rác és magyar. Zrinyi Péter egyszerre volt horvát és magyar. Petőfi akkor is magyar, ha az anyja szlovák. Stb.

Idetartozik a “Feszty-körkép” üzenete is, melyről Makoldi Sándor is azt tanította, hogy kamu. Hibás üzenete van. A bejövő Árpádék nem rohanták le, nem győzték le, nem alázták meg az itt talált népeket. Semmi emlékanyag nincs erről. A kép nem történelmi hitelességen alapszik. De milyen üzenet van ennek a világ felé annak, ami a képen látható, hogy a magyarok bejöttek és leigázták az itt talált népeket?! Lett belőle trianoni büntetés. Pedig csak három baj van a képpel, nem akkor, nem úgy és nem ott.


A SŰREJE rovat írásai az elhangzott előadások jegyzetéből készülnek. Semmiképpen nem szó szerinti lejegyzések. Nem is törekszünk minden esetben kerek mondatok leírására. Az írások megjelentetésének célja, hogy legyen olvasható emlékeztetője az elhangzottaknak, hogy Ön rápillantással felidézhesse a hallottakat, ezért is lett a címe, a szó Kecskemét környéki formájában, SŰREJE.


 

Képes meghívók – 2018. II. félév

 

Szántai Lajos előadása - 2018.12.11.

Szántai Lajos előadása – 2018.12.11.

Kiss Gabriella előadása – 2018. 12. 03.

Kérjük engedélyezze a felbukkanó képek megjelenését

W. Barna Erika előadása – 2018.11.26.

Kocsis István előadása – 2018. november 19.

Harangozó Imre előadása – 2018. november 5.

Kérem, engedélyezze a felbukkanó képek megjelenését

Dr. Tóth Ferenc előadása – 2018. 10. 15.

Harangozó Imre előadása – 2018. november 5.

Kérem, engedélyezze a képek felbukkanását

Harangozó Imre előadása – 2018.10.08.

Kérem, engedélyezze a képek felbukkanását.

Gyenes Tamás előadása – 2018. október 1.

Kérem, engedélyezze a képek felbukkanását.

Pap Gábor előadása – 2018.09.11.

Kardos Géza előadása – 2018. szeptember 17.

 

Sűreje – Szántai Lajos meseelemzése – Szélike királykisasszony

Szántai Lajos meseelemzése                  https://www.youtube.com/watch?v=GctJYk7gGdM

Szélike királykisasszony

Hét szereplő. Hetes rendszer.

Hét bolygó, hét tulajdonság. Kinek hol van a helye. Ha minden a helyén van, lehet, hogy mi magunk megfogalmazni nem tudjuk, de érezzük, hogy rendben van. (Minden ihletett eredményhez, akár művészi, akár mérnöki teljesítéshez, ráérzés szükséges.)

Egyszerű, tömör, kevés szóval kifejezett jellemrajzokat kapunk.

Sebességi és távolsági sorrendet kaptunk. János, ahogy találkozott a szereplőkkel, a bolygók helyes sorrendje rajzolódott ki.


Elindul János bottal és tarisznyával. Bot – ritmust ad a haladásnak. Tarisznya – Mérleg képjel. Mérleg jelent menedéket, egyensúlyt, harmóniát, bizonytalan egyensúlyt, őrdaru; Vénusz van otthon benne. Vállára veszi a tarisznyát – vállalás. Elindul János. A Napból bontakozik ki a Naprendszer.

János – NAP

Nap, a mi Naprendszerünk középpontja. A bolygók forognak saját tengelyük körül, és keringenek a Nap körül. Ha a Hold hatása a Nap áradását nem szakaszolná, nem teríteni, nem szűkítené, talán ilyen típusú élet nem tudna kialakulni. A Nap meleg és száraz. A Hold hideg és nedves. Egy hatalmas kozmikus összjáték révén van élet itt a Földön. A Naprendszer része a Tejútrendszernek. Ezen spirál galaxis egyik karjában helyezkedik el. Energiát innen kapunk a Nyilason keresztül.


Találkozik Villámgyorssal. LÁB. Villámgyors gyorsaságát a SZARVAS-hoz mérik. A Napból bontakozik ki a Naprendszer, de a Tejútrendszeren belül maradunk. Visszaigazolást, megerősítést a Szarvas – Nyilas adja. Legfőbb jellemzője a gyors futás. Futás, (lehetett volna a nyuszival is megidézni, de nem illik ide a SZŰZ tulajdonság), ezért szarvassal idézik meg. Villám – gyors, hosszú és vékony.

Villámgyors – MERKUR

A Merkur a legbelső bolygó, gyors bolygó (88 nap), csak keskeny tartományban figyelhető meg. A Napról a legtöbbet a Merkúr tudja, mert ő van legközelebb. (Hermész Triszmegisztosz). Hímnős karakter. (Hermész és Afrodité gyermeke Hermafrodita). Elméletek után szalad, kapcsolatok, oda-vissza cserekapcsolatok, kereskedelem, szó-beszéd.


Másodszorra találkozik Hegyhordóval. VÁLL. Széles vállú ember. Váll – vállalás. Könnyen elviszi a zsák búzát. Búza – ÉLET. Akit szeretünk, azért minden terhet el tudunk viselni. Önzetlen áldozat vállalás.

Hegyhordó – VÉNUSZ

A kis jó. A második belső bolygó. Napszállta és Napfelkelte idején látható, mindig az ég szélén  – Esthajnal csillag. SZÉL. A levegő is e két időben szokott megmoccanni még a legnagyobb szélcsend közepette is. A leszálló Nap viszi az életet, a megnyugvásra, boldogságra, boldogabb életre emlékeztet. A Napfelkelte szüli az életet. Az ÉLET csillaga, az élet születése. Jézus maga mondja: Én vagyok ama fényes felkelő hajnali csillag. Azaz a szeretet csillag, a megváltás szeretet, önfeláldozás nélkül nem megy.


Harmadszorra találkozik Fúvóval. TÜDŐ. Széles mellű ember. Fúj, vihart kavar, erőteljes, elsöpör.

Fúvó – MARS

Hatalmas energiaáramlás. Égi háború, háború, vihar, orkán, dühkitörés.


Negyedik alkalommal találkozik Jóltalálóval. TENYÉR. A tenyérre helyezett borsószemet is képes eltalálni. Krisztus sebe, áldásosztás, gyógyítás, kihelyezett csakrapont. Jóltaláló, aki egy pöccintéssel tovább viszi a megrekedt folyamatot.

Jóltaláló – JUPITER

A nagy jó. Jupiter – Jó Péter. Nyilasban a Jupiter van otthon. Földi dolgokkal foglalkozik. Jótevés. Nyilas – egy irányba tud megmutatkozni, ahonnan a JÓ kiindul, a Tejút rendszer középpontjából.


Ötödik alkalomra találkozik Péterrel, a kicsi zömök emberrel. FÜL, hallás. Zömök ember. Összesűrűsödés. Földre teszi a fejét és tud mindent. Péter = szikla. Itt ő a Szaturnusz jó fokozata, és így a küszöb őre.

Péter -SZATURNUSZ

A legtávolabbi bolygó. Lassú bolygó. A Mérlegben erőben van. Kötöttség, szikla, kő, Péter.


Szélike Tündérország. Tünékeny. Szélike Jánoshoz vonzódik. A Hold és a Nap összetartoznak.

Szélike – HOLD

A Föld holdja. Kötött keringésű. Mindig ugyanazt az arcát mutatja. Gyors mozgású. (28-29nap). Tükrözi a Nap fényét, a Nap éjjeli mása.


Nap és Hold

A Nap és a Hold egymáshoz van rendelve. A Hold nem onnan jött, ahonnan mi jöttünk, nem a teremtő energiák letéteményese, nem abból a tendenciákból indul el. A Telihold mérete a Földről nézve pont akkora, amekkorának a Földről a Nap korongját látjuk. A Telihold a Nap éjjeli mása. A nappali és az éjszakai nagy világítók. Jézus az Igazság Napja. Szűz Mária az Igazság Tüköre.

Bolygók helyzete

 • otthon lét, uralom
 • erőben lét, villanásnyi hatás
 • rejtett erőben,
 • száműzetés
 • erővesztés
 • úton van

Ezek a tulajdonságok bennünk vannak. Emberszabású rendszer bontakozik ki. Dinamikus mikrokozmikus rendszer.

Szélikével (HOLD) csak Villámgyors (MARS) veheti fel a versenyt.

De Szélike közbeavatkozására megreked a rendszer.

gyűrű, kövesgyűrű – mindig csak az egyik oldalát látom. Úgy egyensúlyozom ki az életet, hogy nem tud továbbmenni. EGYENLŐSÉG – mindent kiegyenlítenek. a férfi ne férfi legyen, az éjszaka mintha nappal lenne.  Leáll az élet, földbe gyökerezik Villámgyors lába. Kő Szaturnusz, megbénít. Ki érzékeli, Péter, a jó fokozatú Szaturnusz képviselő. Ki billenti ki innen, Jóltaláló Jupiter.

Hold és a Vénusz

a két női bolygó, a női lét két állapota.
Szüzesség és Anyaság összeolvasva Szűzanya
Hold – valami baja van a lányomnak, mondja a király. – szüzesség, tisztaság.
A lányból asszony lesz  – Vénusz veszi át a szerepet– szeretni kell.

A tudásszerzés módjai

 1. élmény nélkül nem lehet. A racionális magoltatás ártalmas az agy számára. Élmény nélküli tudás, olyan racionális tananyag lesz, melyet naponta panelenként le lehet cserélni. Nem akar megismertetni, hanem elméletekbe avat be, mely vagy igaz vagy nem.
 2. Tudásátadás élmények útján. Előbb érezd át, tapasztald meg és majd az elméd saját képességeid szintjén, akár racionális úton is, ki fogja bontani az élményt, amit megkaptál.
 3. A Pálosok pedagógiai tehetségek voltak, ők mondták, csak olyat szabad tanítani, amit könnyen, élvezettel tanul meg a tanítvány.


A SŰREJE rovat írásai az elhangzott előadások jegyzetéből készülnek. Semmiképpen nem szó szerinti lejegyzések. Nem is törekszünk minden esetben kerek mondatok leírására. Az írások megjelentetésének célja, hogy legyen olvasható emlékeztetője az elhangzottaknak, hogy Ön rápillantással felidézhesse a hallottakat, ezért is lett a címe, a szó Kecskemét környéki formájában, SŰREJE.

2018. II. félévének előadásai

2018. szeptember 17, a félév első alkalma, hétfő 17 óra

Helyszín: Kecskemét, Kaszap u. 6-14.  az “ÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET” konferenciaterme

Kardos Géza – művelődéskutató

Melkizedek és az Ószövetség


2018. szeptember 24., hétfő 17 óra

Pap Gábor – művészettörténész

A MOGY és a Vallás.


2018. október 1., hétfő 17 óra

Gyenes Tamás  – szuszék- és furulyakészítő népi iparművész

Ácsolt ládák évezredei


2018. október 8., hétfő 17 óra

Harangozó Imre – tanár, néprajzkutató

Megszólal a népművészet I. rész – Emlékezés Makoldi Sándor néprajzkutató, festőművészre


2018. október 15., hétfő 17 óra

Dr. Tóth Ferenc – agrármérnök, művelődéskutató

Viselkedésformák a társadalomban és a természetben  Alcím: Gyávák, megfontoltak, bátrak, vakmerők

Mitől függ, hogy gyávaságnak vagy megfontoltságnak minősül egy cselekedetünk? Másik esetben bátrak vagyunk vagy vakmerőek? Mi emberek mikor-hol vagyunk ezeken a skálákon? Példák a természetből, az állatvilágból. Pl. gyáva-e a nyúl?


2018. október 22. szünet

2018. október 29. szünet


2018. november 5., hétfő 17 óra

Harangozó Imre – tanár, néprajzkutató

Megszólal a népművészet II. rész – Emlékezés Makoldi Sándor néprajzkutató, festőművészre.

Mire tanított minket Makoldi Sándor.
Ezen kívül a múltkor felvetődött témák: nemzettudat és vallás kapcsolata, a csángóknál és más népeknél is. A kizárólagos és az IS-IS típusú gondolkodás. Az értelmiség felelőssége.


2018. november 12., hétfő 17 óra

Grátz Antal – építőmérnök, művelődéskutató

“Régi babám, térj vissza a hosszú utadról”
    MEGTÉRNI, MAGYARUL

A térítés-térés három szinten. Térbeliség – Történelmi időbeliség – Személyes szinten
TéRíT – TéRüL fogalmakat járjuk körül. Ráktérítő – Baktérítő, Szent László – Szent István a térítő szent királyaink az évkörön. A „megtérés” térben mozgás, az időben a történelmi események sorában egy fordulat, a személyes életben tudatállapot változás


2018. november 19., hétfő 17 óra

Kocsis István – dráma író, történész

Bocskai István győzelmeinek rejtélyei

Magyar történelmünk nagy alakja Bocskai István. Mi húzódik életének hátterében? A fizikai valóságon túl létezik-e mitikus világ? Bocskai István kapcsolata Habsburg Mária Krisztierna főhercegnővel.


2018. november 26., hétfő 17 óra

W. Barna Erika –  grafológus, bölcsész

“A sorssal nem lehet tréfálni” – Csontváry Kosztka Tivadar karaktere írásképei alapján

Csontváry lényének legmarkánsabb jellemzői: az önvállalás, a hűség, a szenvedélyes önodaadottság, a küldetéstudat, a tudatosság, a belső szilárdság, az érettség, az önfegyelem, az akaraterő, a médiumi érzékenység, a spiritualitás.


2018. december 3.,  hétfő 17 óra

Kiss Gabriella bemutatja

Népi műveltségünk hétköznapi és ünnepi arca – ahogy azt Pap Gábortól tanultuk

Mindennapi vallásosság. Hétköznapi és ünnepi dolgok – épületek, viseletek, eszközök –  között lényegi azonosságot tudunk kimutatni.  A magyar népi műveltség a világ működésének modelljét adja.


2018. december 11-én KIVÉTELESEN kedden 17 óra, az őszi félév utolsó alkalma

Szántai Lajos – művelődéskutató

Angyal vagy csillag?
A pártus királyok vallása, országa és koronája

Egy Iránban tett tanulmányút tapasztalatai, műveltségünk gyökerei.


 

2018. október – Veleméri freskó – Szentgyörgyvölgyi mennyezet

Veleméren a bölcsesség házat épített magának. A magyar műveltség hat pillére közül az egyik a veleméri templom freskó képei az 1370-es évekből. Hat pillér – arra utal, hogy ezeket nem hagyhatjuk ki, ha a magyar műveltségről beszélünk.

Kecskeméti Hírös Mag — KIMOZDULÁS — a veleméri templom freskóihoz, a szentgyörgyvölgyi festett mennyezetű templomhoz

Az előadások hallgatása során, és egyéni tanulással már nagyon sok ismeretünk van ezen jelentős emberi alkotásokról.
Most célunk, hogy személyes élményeket, benyomásokat szerezzünk és új felfedezéseket tegyünk.

Ideje: 2018. október 5-6-7.

Szálláshelyünk is maga a csoda. Varga Géza írástörténész vendégháza.

6-án szombaton a Sárgalilom-tanösvényen egynapos gyalogsétával keressük fel a Belső-Őrség természeti és kulturális értékeit. (A kisbusz velünk jön a nehezen mozgók segítésére.)

Állomáshelyek:

 • Szentgyörgyvölgyi református templom – 1787-ből származó mennyezet festett képei
 • Veleméri Szentháromság templom freskó képei az 1370-es évekből
 • Menet közben elhaladnak Margit néni háza előtt, és a veleméri Cserépmadár szállás előtt is, rendszerint fel sem figyelve a tető ormán trónoló kis agyagmadárra, a Sindümúzeum bejárata (az udvar mélyén van a Csinyálóház
 • Virágzó rét a Sárgaliliom tanösvény mentén, Veleméren
 • Kilátás a láthatáron feltűnő métneki erdőre a veleméri Botszegről
 • A túra következő állomása a gödörházi harangláb;
 • Vörös Ferenc gödörházi fazekasmester (a mester a gödörházi harangláb közelében alkot)
 • A túra útvonala Buzás Attila gödörházi kecskesajtüzeme előtt vezet el (az itt készített sajtokból vásárolhatunk)
 • Elsétálunk egy szép magyarszombatfai kódisállásos téglaház előtt is
 • Az útvonal elvezet Tóth Jancsi magyarszombatfai fazekas mester műhelye előtt (a szomszéd házban a huga egy cukrászdát működtet)
 • A magyarszombatfai Ginti étterem a túra útvonalán található, a mindig éhes és szomjas vándorok nagy örömére
 • A túra végpontja a magyarszombatfai Fazekasház
 • felső Őrség, Szalafő, Őriszentpéter, Nagyrákos
 • Pankasz, a pankaszi öreganyám nyomába

Utazás egy 15 fős kisbusszal.

Jelentkezés  email-ben

hirosmag@fenymagtar.hu

címen.

További tájékoztatás a jelentkezőknek e-mail-ben. 

Hírös Mag Szervezés