Sűreje – Szűcs Cecília előadása, 2019.05.06. és 05.20.

Sűreje – Szűcs Cecília előadása, 2019.05.06. és 05.20. – Hírös Mag, Kecskemét

Az újra gondolt IDŐ


Anyanyelvünk szavainak, kifejezéseinek fejtegetésével új ismeretekre jutunk.

Kétféle világmagyarázat forog fenn: az idealista szemléletű, az ISTENHITŰ, és a materialista, azaz TUDOMÁNYOS

====/====
IDŐ ?
többféle meghatározás van. pl. a negyedik dimenzió), IDŐ nincs, Amit az óra mutat, Megáll az IDŐ, Rohan az idő, van kezdete és vége, lett az IDŐ.
A mozgást, a változást tudjuk megragadni. Két állapot között idő telik el.
Két dolog, ha sebességük nem azonos, akkor tudnak egymásra hatni.
Mozgás – változás. A TUDATUNK-ban keletkezik a fogalom. Az állatnak nincs időérzéke, nincs halálfélelme, a két agyféltekéje azonos, olyan, mint a mi JOBB agyféltekénk.
Hogyan gondolunk az IDŐ-re? Mivel a mozgáshoz, változáshoz kötjük, ezért olyan kifejezéseket használunk az idővel kapcsolatban is, hogy JÁR, HALAD, FOLYIK. Az időt is a tér-re használt szavakkal fűzzük mondatokba.
A NAP mozgása, az árnyék változása jelzi nekünk az IDŐ-t. Az idő KÖR, kerek, REZGÉS. A KÖR a TELJESSÉG. Ha valami érthetővé válik, akkor világos, dereng, mint a természetben.
KÖR – hol kezdődik? Kezdetlen.
IDŐ = változás, van keletkezés és van elmúlás.
====/====
Ábrázoljuk. Először is, FEL jót, kedvezőt jelent. LE negatívat, rosszat, kellemetlent jelent.
A nappal KINT aktív, bent passzív, az éjszaka BENT aktív kint passzív. Nappal a periféria dolgozik, az érzékszervek, a végtagok. Éjszaka zajlik a méregtelenítés, az éjszaka a befelé fordulás ideje, a meghittségé, a regenerálódásé, az álmoké. „Aludjunk egyet rá!” A megoldások is ekkor jönnek meg, de csak akkor, ha valóban nyugalomban töltjük az éjszakát. Aki „Éjt nappallá téve dolgozik”, az nem fog eljutni a megoldásokhoz.
Rajzoljuk fel KÖR mentén a nap 24 óráját, a hét napjait, a négy évszakot. FENT az energiában gazdag terület, LENT az energiaszegény terület. A magas energia szintű részben a változás gyors, IDŐ nincs, elszáll az IDŐ, mint a GŐZ. Az alacsony energia szintű részben sok idő áll rendelkezésre.
Az időt mutató eszközt olyanra készítették (1772 táján), hogy amikor 10 órát mutat, nem tudjuk eldönteni, hogy ez délelőtt van, vagy este. Nagyon nagy különbséget jelent számunkra, hogy egy FÉL NAPOT mutató eszközt látunk, vagy a TELJES NAPOT mutató eszközt használunk.
A félnapos órának három mutatója van. Tele ellentmondással. A rövid mutató hosszú időt, a közepes mutató egy közepes időszakaszt mutat, a leghosszabb mutató jelzi a legrövidebb időszakaszt. Ha a perceket követjük, percemberek leszünk.
====/====
TERMÉSZETAZONOS ÓRA
Fent a 12 óra, a dél, és lent a 24 óra kijelzése, vagy a 0 óra ahonnan indítjuk a számolást és ahova éjfélkor megérkezik a mutató. A belső gyűrűben kell elhelyezni a perc mutatására szolgáló mutatót és skálát. Legbelül a másodperceket mutató gyűrű legyen. Egy kintebb lévő körben a hét napjai, majd az év 12 hónapja, stb.
Segít-e ez a módszer? Van-e ilyen a természetben?
Kepler III. törvénye: a bolygók keringési idejeinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellipszispályák fél nagytengelyeinek köbei. Kepler III. törvényének következménye A harmadik törvény szerint a Naptól távolabb keringő bolygók keringési ideje hosszabb, mint a Naphoz közelebbieké.

Van, a bolygó rendszer. A legrövidebb keringési idejű Merkúr-t a másodperceknek feleltetjük meg, a Vénuszt a perceknek, a Földet az óráknak, a Mars-t a napoknak, a Jupitert a heteknek, a Szaturnuszt az éveknek. A Szaturnusz a halál ura.
Mivé válnak az éveink? A választ keressük annak segítségével, hogy milyen kifejezéseket szoktunk használni a magyar nyelvben. Új napra ébredünk, új tavaszra ébredünk. Életünk alkonyán. Őszbe csavarodik a fejünk. Deres a halántékunk. Mi történik ősszel? A természet minőséget vált. A termést begyűjtjük, védett helyen tároljuk. A zöld növényzet elenyészik, elbomlik, majd jön a megújulás.
Ha helyes életvitelt szeretnénk, akkor a szavaink szerinti jelképeket és eszközöket érdemes használnunk.

Hanga Órás Kecskemét

Hanga Órás, Kecskemét – Világórák

24 órás falióra

24 órás falióra

====/====
A második részben
a körre ráhelyeztük a hét napjait. Alulról indulunk vasárnappal, felülre kerül szerda. A hétköznapok munkával telnek. (Szombat) és vasárnap másképpen aktív, a társas kapcsolatok számára, ezért is VÁSÁR-NAP a vasárnap.
Az év hónapjait. Felülre kerül a legfényesebb hónap, június, alulra a legsötétebb, december.
Az egy perc 60 másodpercét. Felülre kerül a 30, tehát ezt is alulról indítjuk.
Felsoroltuk a bolygókat, a valódi bujdosó csillagokat, a hetet.
Ha egy emberöltőt helyezünk fel a 24 órás körlapra, teljesen párhuzamba kerül az ember életével kapcsolatban használt kifejezéseink az egyes napszakokra vagy az évszakokra használt kifejezéseinkkel.
Életünk hajnalán, Élete delén, Esteledik már neki, Élete teljében van, Deres már a halántéka, Nyugovóra tért, Elszenderedett.
====/====
Szóba került az Energetika, a fajhő, a szublimáció. És ezek társadalmi vonatkozása is. FEL-HŐ felszálló hő. A víz három halmazállapota: JÉG –VÍZ – GŐZ
Pontosan meghatározható hőmennyiségre, energiára van szükség, hogy adott tömegű jégből víz váljon, és megint, hogy gőzzé váljon.
A mélyszegénységben élő embereknek csak egy kicsi segítség kell. Már nem arra kell, hogy ne haljanak éhen, egy kicsi energia mennyiség nagyot emel.
====/====
Jégből közvetlenül is lehet gőz. A jég felszínen lévő néhány molekula leválhat és gőzt alkotnak.
A társadalomban vannak a „gettó milliomosok”, róluk elmondják a többieknek, hogy látod, őt „szerencse érte”, neki sikerült, neked is sikerülni fog, te is meg tudod csinálni. NEM. Ez becsapás. A jég közepén, a felszíntől befelé lévő részecskéből nem lesz gőz.
====/====
Biológia-kémia-fizika-csillagászat-ÉLET minden összefügg.
A SZÍV nem fúj, nem pumpa, a SZÍV szív, befelé húz, a belsőbe. Életünk minősége, mind a 12 tulajdonságcsoport érvényre jut. Sejtjeink 7 évenként kicserélődnek.

A körre ráhelyeztük az egy világhónapot, 2160 évet, mely 24 db 90 éves szakaszból áll. 90 év egy emberélet.
Jézustól számítva telő HALAK világhónapra példaként ráhelyeztük Szent Lászlót (~1040-1095), földi élete is az egy világhónapon belül a FENT-i szakaszra esik, egy éven belül is a RÁK-hoz soroljuk, itt van a név ünnepe is. Mátyás király halála, a mohács csatavesztés – a világhónap a sötét felébe fordul. Számunkra is a történelem. Oda az igazság, azóta nincs nemzetazonos királyunk.
Megemlítettük az előző korszakot, a KOS világhónapot és a még előbbit, a BIKA világhónapot
A történelmi eseményeket érdemes felhelyezni a gyűrűkre. Kultúrtörténetet lenne jó tanulni, nem a háborúk történetét.
====/====
Rossz program a gyerekeknek, ha azt tanítjuk, hogy a történelem során az utolsó percben megjelent az Ember. Mi lesz tovább? Vége?!?! Szabad szennyezni, tönkretenni? Nem. Van mindig tovább és tovább, mert az Univerzum tágul, és teret ad minden újabb percnek és újabb gondolatnak és tettnek.
====/====

Ez volt a zárógondolat.


A SŰREJE rovat írásai az elhangzott előadások jegyzetéből készülnek. Semmiképpen nem szó szerinti lejegyzések. Nem is törekszünk minden esetben kerek mondatok leírására. Az írások megjelentetésének célja, hogy legyen olvasható emlékeztetője az elhangzottaknak, hogy Ön rápillantással felidézhesse a hallottakat, ezért is lett a címe, a szó Kecskemét környéki formájában, SŰREJE.


 

Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.