2017. I. félévének előadásai


2017. január 9. hétfő 17 óra
dr. Tóth Zoltán József – politológus, alkotmányjogász, jogtörténész

Az előadás címe: Nem a Habsburg restaurációra


2017. január 16. hétfő 17 óra
Grátz Antal – építészmérnök

Palackposta 1516-ból   –   „Önnek egy üzenete érkezett”

Mit üzen nekünk az isenheimi szárnyas oltár az 500 évvel ezelőtti korból? Különös figyelmet szentelünk a Szent Antalt és a Remete Szent Pált ábrázoló képeknek.


Programváltozás!

2017. január 23. hétfő 17 óra
dr Tóth Ferenc – agrármérnök

Ízlés szerint

A táplálkozás és a sors, a táplálkozás és a lélek közötti kapcsolat. A lélektől a kerten át a tányérig. Ételeink milyen arányban tartalmazzanak nyers és főtt, élő és már feldolgozott táplálékot. Mennyire vegyük figyelembe a lelkünk kívánságát. Ízlés szerint. Ösztöneink szerint.


2017. január 30. hétfő 17 óra
Szántai Lajos – művelődéstörténész

Ősvallásunk vallomása, a Lélek vándorlása a Fényvilág útjain – a magyar népdalok tükrében

Bartók a magyar népdalról: „Meggyőződésem, hogy az igazi (népi) dallamainknak mindegyike valóságos mintaképe a legmagasabbrendű művészi tökéletességenk. Kicsinyben ugyanolyan mesterműnek tekintem, mint a nagyobb formák világában egy Bach-fúgát vagy Mozart szonátát. Az ilyen dallam klasszikus példája egy zenei gondolat páratlanul tömör, minden feleslegest elkerülő kifejezésének.”

Tehát: páratlan tömörség és szokatlan kifejezésmód  – Bartók szerint, zenei szempontból. És a népdal-versek? Hiszen ugyanezek a jellemzők igazak a versekre is. Szántai Lajos előadásában továbbviszi a feltárást, mit tudhatunk meg népdalainkból.


2017. február 6. hétfő 17 óra
Géczy Gábor – népi életmód, népi gyógyászat

„Indulj el egy úton…”

A 2017-es év az újrakezdés, a teremtés éve. Az egy az EGYSÉG száma, amely nélkül nincs teremtés, de a MAGÁNY számává is válhat. A döntés rajtad múlik!


2017. február 13. hétfő 17 óra
ifj. Gyergyádesz László – művészettörténész

Tóth Menyhért festőművész munkássága

„Tóth Menyhért képi világában /…/ az ember mint mikrokozmikus teljesség egylényegűnek mutatkozik a makrokozmikus teljességgel.
Az ő világképében az univerzum lényege szerint emberszabású, és megfordítva, az ember univerzumszabású.” – írta a festőről Pap Gábor, művészettörténész.

Tóth Menyhértnek nagyon sok képét Kecskeméten őrzik, többször láthattunk kiállítást képeiből. A képek gondozója és kiváló ismerője a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője ismerteti és elemzi a festő képeit.


2017. február 20. hétfő 17 óra
ifj. Tompó László 

Wass Albert igazságai

A magyar kultúra, a magyar irodalom kitagadott szellemóriásai.


2017. február 27. hétfő 17 óra
Vígvári János – természetgyógyász

Az emberiség megbetegedésének okai a múltban és ma

Mi okozott népbetegségeket a múltban? Mitől betegszünk meg manapság? A mai kihívásoknak hogyan tudunk megfelelni / ellenállni?


2017. március 6. hétfő 17 óra
Grandpierre Atilla – csillagász-zenész-író

Lélek és Világegyetem  –   a lélek újjászületése

Mire jó a pénz, a siker, ha eközben lelkünk sorvad, ha lelkünk mélyén valami nincs rendben, ha elidegenedésre vezet, önmagunktól, az emberiségtől és a Természettől? Életfontosságú észrevenni, hogy a lélek, a lelki épség és szépség a legértékesebb kincsünk az életben!


2017. március 13. hétfő
— szünet —


2017. március 20. hétfő 17 óra
Csepin Péter – a Bakonyi Poroszkáló, a végvári hagyománytartó kapitány

52 000 kilométer nyeregben, avagy Lóháton a Tiensantól az Atlanti-óceánig

Csepin Péter 6 nagy lovas expedíció vezetője, aki 52.000 km-t tett meg eddig lóháton.  a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző és Sport Egyesület elnöke, a Honvédelemért bronz fokozatú kitüntetés és a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést birtokosa. Író, szabadegyetemi óraadó tanár, honvédő.


2017. március 27. hétfő 17 óra
Molnár V. József – néplélekkutató

Földi megpróbáltatásaink 


2017. április 3. hétfő 17 óra
Pap Gábor  – művészettörténész

Fejezetek ősvallásunk liturgiájából

Mesék, balladák, népdalok


2017. április 10. hétfő 17 óra
Grátz Antal – építészmérnök

A torinói lepel képi üzenete   

A magyar nyelvi gondolkodás képi gondolkodás, képi beszéd. Ezzel a hozzáállással a feltámadás ünnepe előtt megnézzük, mit hagyott ránk Jézus. A képirási jelekből milyen üzenetet olvashatunk ki.


2017. április 17. hétfő

— Húsvét 


2017. április 24. hétfő 17 óra
Szűcs Cecília – nyelvművelő

Ma KÉP-ES-ek vagyunk még gondolkodni, vagy már csak KÉP-TELEN-ségeket beszélünk?

Nyelvünk mélyebb rétegének útmutatása és a magyar észjárás a modern világban.


2017. május 1. hétfő

— munkaszüneti nap 


2017. május 8. hétfő 17 óra
Hintalan László János – vetített képes előadása

ÉLETISKOLA

Az iskolai, a szabadművelődési és a családi tanulási formákat egységben kezelő, szerves nevelési-oktatási rendszer

Természeti teljesség törvények. Az iskolai tantárgyak az életben. Gyermekeinkkel vele született ősképek. Humán-reál számtan. A Waldorf-pedagógia értékei és szükséges magyarosítása. A szabadidő tudatos megtervezése a „padban ülős” iskola ellensúlyozásáért.


2017. május 15. hétfő 17 óra
Czakó Gábor – író, nyelvművelő

Nyelvédesanyánk

Czakó Gábor az általa kifejlesztett és nyelvrégészetnek keresztelt új kutatási módszerével meglepő eredményekre jutott. Például a számneveinkben ma is élő és működő őskori számbölcselet kimutatása után rájött tér és időszemléletünk egységére. Bepillanthatunk anyanyelvünk és őseink hitének, gondolkodásának tágasságába, spirituális ihletének időtlen korszerűségébe. Ehhez egy alig ismert X. századi magyar remekművet, a Nagymácsédi Mellkeresztet fogjuk szemlélni.


2017. május 22. hétfő 17 óra
Pap Gábor – művészettörténész

Munkácsy és a Napút – világdráma az életkép színpadán

Könyvbemutató.A félév utolsó alkalma

2017. május 29. hétfő 17 óra
Friedrich Klára – rováskutató

Torma Zsófia és a Tordosi-műveltség   

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.