Sűreje – Géczy Gábor: Indulj el egy úton … – 2017

EGY       ->          EGYSÉG vagy EGYEDÜL

Az Isten egységet teremtett. A hajdan volt EGY ketté vált. Világunkban a dualitás jelen van. A két fél vonzódik egymás felé, keresi a párját, célja az újraegyesülés. Az idézett népdal ezt mondja el (a versszakokat helyes sorrendbe rakva).
Előfordul beékelődés, mely akadályozza a közeledést. Pl. az a szemlélet, hogy nincs is szükség a közeledésre.

 

Régen együtt volt, ma nincs együtt.

1. FÉRFI – NŐ

a teremtő – a befogadó

Ma mindkét oldal sérül. A férfi erejét elterelik, nem tudja kiélni képességeit. A nő nem tudja átadni  magát. Mindkét félnél előfordul, hogy nem olyat végez, amire rendelve van. Mellérendelő viszony helyett alá-fölérendeltség alakult ki. (értelmetlen versengés: ki ér többet)

A FÉRFI felel a KINT-ért és a FENT-ért. Szellemileg az égi törvények földre hozataláért. Ez a SZER. Ő a tengely, amire támaszkodni lehet. A nőnek mernie kell támaszkodni a férfira.

A NŐ felel a BENT-ért és a LENT-ért. A fizikai megvalósulásért, a formaadásért, a táplálásért, a belső REND-ért.

REND és SZER. Ha a kettő együtt és jól működik, az a RENDSZER. Egyenrangúan vesznek részt a teremtésben. Az alaptörvények nem változnak. A gondolkodásmódunk változik (jól-rosszul).

2. NEMZEDÉKEK közötti együttműködés
Ezt az együttműködést bomlasztotta a társadalom gyárakba terelése, a nők munkába állítása, de sokkal korábban a kötelező állami oktatás (melynek célja, hogy jó alattvalókat neveljen a hatalom számára).

3 NEM és 3 NEMZEDÉK együttélése biztosította a megélhetést és a tudás átadását.

apa – anya – gyerek + az öregek

Ma sok család szenved az öregek hiányától, és sok öreg a gyerekek/unokák hiányától.

Nehéz feladat, de törekedni kell rá, hogy a nemzedékek újra egymásnak simuljanak.

3. NEMZETEK ellentéte
Időben legkorábbi a nemzetek közötti ellentét szítása, és legutóbbi a nemek közötti ellentét szítása.

A MÚLT-hoz nem a FÁJDALOM-nak kellene kapcsolódnia. A MÚLT-ból ÉPÍTKEZNI kell. Egy iskolás gyerek rajzán szerepel a következő mondat: „szeressük vissza Magyarországot!” és a képen a
Kárpát Haza látszik.

4. Az ember és természet szembeállítása
„A természet legyőzhető.” Ezt hirdették évtizedeken keresztül. A természetet nem legyőzni kell. Ugyanakkor a természetet nem magára hagyni kell. Nem vagy-vagy megoldást kell keresni. A természettel összhangban él és az ÉLETET szolgálni.

5. Város és vidéke régen egymást kiegészítve éltek
Ma is úgy kell kialakítani az önellátó életet, hogy nem kell a városi léttől elszakadni. Nem kizárólagosságot hajszolni, hanem kiegészítésben lenni.

6. Az ISTEN és az ÉN szétválasztása is megtörtént.
Megbomlott az összhang az Isteni vezérlés és az ÉN között. A belső Isten kéri, hogy adjunk neki teret, figyeljük az érzéseinket, hallgassunk az ösztöneinkre. Az ész irányítását a SZÍV-nek kell ellenőrizni. LELKESEDÉS ad erőt az élethez, ami nem lelkesít, elpusztít.

Feladatunk: az egység megteremtése újból
========

Nemzeti lobogónk

Szellemi – piros – TŰZ
Lelki – fehér – LEVEGŐ, LÉLEKZET
Testi – zöld – FÖLD

Testi szinten legfőbb feladatunk az ÉLET szolgálata. Mindenkivel szövetségre lehet lépni, aki szintén az életet kívánja szolgálni. Döntéseink előtt is ezt kell mérlegelni, mennyire szolgálja az életet?

Lélek szintjén, amint a pásztorfaragáson látjuk, a valódi templom nem kőből épül, hanem közöttünk, emberek között alakul ki. Legfontosabb a nem ártás és a tisztelet.

jonajozsi_2

Szellemi szinten folyik a teremtés. A gyökér és a korona között szükség van a visszacsatolásra is. Hálaadás, köszönet nyilvánítás napi szinten, minden alkalommal. A szakralitás ma sokat sérül,
elfojtják a tüzet, hőstelenítés és varázstalanítás zajlik.

========

Az emberiség legelső, legfontosabb ősképe, alapjele a KÖR OSZT,  a KÖRKERESZT. Mely egyrészt a Föld jele, másrészt rámutat a célra, a mögötte lévő, mint CÉLKERESZT által célba vett szellemiségre.
========

A tápláléklánc

a SZeR bevitele, a szellemi táplálék és az élelmiszer
a SZáR a feldolgozó, feldolgozás során beépül, amire szükség van.
a SZ_R a kimenet, kiürül, amire nincs szükség, ez táplálja a földet, átlényegül és táplálékul szolgál a következő körben.

Az állat jól működik állatként, mert jól működnek az ösztönei. A kezdeti növekedés után elért legnagyobb teljesítményét, szinte, élete végéig fenn tudja tartani. Egy utolsó rövid elgyengülés
előzi meg a lebomlást.
Az ember nem jól működik emberként, mert nem használja ösztöneit, megérzéseit. Az ember befolyásolható, szabad akarata lévén, felülírja ösztöneit. Tudva, hogy rossz neki az adott dolog,
mégis belemegy újra és újra. Nem kérdez vissza: Minek? Miért?
Az ember húszéves korára eléri a csúcsteljesítményét és utána teljesítménye folyamatosan csökken, mígnem elhal. Azt, aki eléri a 72. életévet, faggatni kellene, hogy csináltad? Tanulni tőle. De ma az öreg nyűg.
========

Feladatunk

Visszatérni az isteni törvényekhez.
Egységbe kerülni újra a nemzeteddel, a családoddal, a pároddal.
Elfogadni saját érzéseinket, hallgatni az ösztöneinkre.
Őszinte, nyílt szívvel, levetni az álarcot és kiállni.
Nem külső támadók ellen küzdeni. Felismerni a belső rosszat, a saját hibás döntéseinket, rossz
szokásainkat, rossz mintáinkat és az ellen küzdeni. Mindennek én vagyok a forrása.
Megerősödni, hogy a befolyásolhatóságunk csökkenjen.

Higgyél Istenben és bízzál magadban!
========

Az bajom van véled, fáj a szívem érted
Sír a szívem érted, majd meghalok érted.

A szellemvilágban nincs kapcsolat a lények között, csak a vágyakozás van a másik iránt.

Indulj el egy úton, s én is egy másikon
Hol egymást találjuk egymáshoz se szóljunk.

Le kell jönni a földre, hogy a páromat megismerhessem.
(bemegyünk a NYíLáSoN, a NYiLaSoN és Földet érünk az IKREKnél)

Aki minket meglát, mit fog az mondani
Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.

Egymásnak idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk
Ahol összegyűlünk, ketten szeretkezünk.

Felépíted a másik lénnyel a templomot, azt a viszonyt, melyben középen az élő isten lakik.

Címke , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.