2018. év I. félévének előadásai

2018. február 5., a félév első alkalma, hétfő 17 óra

Új helyszínen: Kecskemét, Kaszap u. 6-14.  az „ÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET” konferenciatermében

dr. Obrusánszky Borbála – történész, keletkutató, néprajz

A hunok Ázsiában


2018. február 12., hétfő 17 óra

Új helyszínen: Kecskemét, Kaszap u. 6-14. az „ÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET” konferenciatermében

Grátz Antal – építészmérnök, művelődéskutató

„… aki haLLottaiból ma is föltámad”

Alapvető imádságainkról (az Úr imádsága, hitvallásunk, a Szent Olvasó, népi imádságaink….)


2018. február 19. hétfő 17 óra

VÁLTOZÁS !!! ——- Pap Gábor helyett

Molnár Géza – vízügyi kutató, a Kárpát-medencei ártéri vízgazdálkodás szakértője

„Légy serkentő gazdája a rádbízottaknak”

Hogyan lehet elkerülni közvetlen környezetünk, a Homokhátság,  elsivatagosodását?
Hogyan lehet visszatartani azt a kevés vizet, amit mégiscsak kapunk?
Ki és mi akadályoz minket abban, hogy a felismert jó irányba haladjunk?
Jó hír: a tájgyógyítás elkezdődött, vannak biztató lépések


2018. február 26. hétfő 17 óra

Géczy Gábor  – fizikus, népi gyógyító

„Kertész leszek, fát nevelek…”

Az Eget és Földet összekötő fákról szól ez az előadás. A fák hasonlítanak legjobban a növények közül ránk, emberekre. Összemérhető az életkorunk, a feladatunk, a test/lélek/szellem felépítésünk. Ha elpusztulnak a fák, elpusztulunk mi is. Ezt tudták a régi öregek, még haláluk előtt is fát ültettek…
Mit kell tennünk, hogy megmaradjanak a fáink?
Mit kell tennünk, hogy mi is égigérő fává nőhessünk?
Miben kell változzunk, hogy végre élhessünk?


2018. március 5. hétfő 17 óra

Szántai Lajos – művelődéskutató

Mátyás király igazsága

Magyarnak lenni történelmi múltunk tudatában igen is büszkeség,
ugyanakkor a jövőt és kötelességeinket tekintve egyúttal súlyos felelősség is.


2018. március 12. hétfő 17 óra

Réti Szabó Sándor – FA-RAG-ozó, faműves, faszobrász, mesemondó

Képesség – Képes-Ég

Réti Szabó Sándor faragozó mesél alkotásai segítségével a képes-Ég képességfejlesztő lehetőségeiről, a teremtő-alkotás folyamatáról, átéléséről.


VÁLTOZÁS !!! —- Harangozó Imre később

2018. március 19. hétfő 17 óra

Nagy Mari  – nemezművész, népművész

Indiában kézműves szemmel

Mit mutat India a messzi nyugatról érkezőnek? Mit mutat magából India, az értő szemmel érkezőnek?

Saját élmények, tapasztalatok Indiáról.


2018. március 26. hétfő 17 óra

Wilhelm Gábor – régész (Katona József Múzeum -Kecskemét)

A Homokhátság története a Kr. u. 1-5. században a régészeti források alapján.

A szarmaták jelenléte Bács-Kiskun megyében. Közel fél évezredig meghatározó népei voltak a Kárpát-medencének, de hatásuk a Kaukázuson át Angliáig, Észak-Afrikáig mind a mai napig nyomon követhető, illetve egyes elemeik a magyar kultúrában is megtalálhatóak.


2018. április 2. Húsvét hétfő, ünnepnap


2018. április 9. hétfő 17 óra

Pap Gábor  – művészettörténész

A mai kor emberének istenképei


2018. április 16.  hétfő 17 óra

Szántai Lajos – művelődéskutató

Mátyás király igazsága – folytatás


2018. április 23. hétfő 17 óra

Harangozó Imre – tanár és néprajzkutató

„Kard lángol az éjszakában Attilátlanul…”

A hagyomány jelentősége napjainkban.

Miért kell a hagyományt figyelembe venni? Milyen formában kell bevinni életünkbe? Kell-e egyáltalán?

Az előadás címe Ratkó József költő Tánc című verséből való. (Ratkó József, könyvtárigazgatóként, a kultúra áldásaitól távol eső fiataloknak olvasótáborokat szervezett és nemzeti önismeretre nevelte őket. )


2018. április 30. munkaszüneti nap


2018. május 7. hétfő 17 óra

Miklósvölgyi János – festő, grafikus, művelődéskutató

Távozz tőlem, Sátán!

Milyen példázatokat mutatnak az Ószövetségi iratok? Az élősködő életmód hogyan jelenik meg az állatvilágban? Az emberi társadalomban előfordul-e, milyen jelei vannak?


2018. május 14. hétfő 17 óra – a félév utolsó alkalma

Balogh Péter  – geográfus, tájgazdálkodó

Vízzel feltöltve …..

Kapcsolódva Molnár Géza a Homokhátságban folyó vízvisszatartó gazdálkodásról szóló előadásához Balogh Pétertől arról hallhatunk milyen szemléletek, gondolkodási rendszerek forognak fenn a mai világban, melyik gondolkodásmód hova vezet. Mit képviseljünk, ha megkérdeznek minket. „Öntözés nélkül nincs gazdálkodás”. Egy-két ezer év távlatából sivataggá vált minden öntözött terület.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.