Sűreje – Grátz Antal előadása – 2017. január 16.

Palackposta 1516-ból – Mit üzen a mának az isenheimi oltárképek egyike?

Dátumok januárban
15-e Remete Szent Pál névünnepe
16-a Antal keresztnevű előadó
17-e Remete Szent Antal névünnepe


Isenheimi szárnyas oltár egyik képe

Igyekezet és kegyelem

Remete Szent Antal igyekezete legyen velünk és Remete Szent Pál hollójának kegyelme árasszon el bennünket.

Világunkat a kegyelem működteti, ínségek közepette is. Ne essünk kétségbe!

Az isenheimi szárnyas oltár – készült 1516-ban – festője M.G. vagy M.G.N. aláírással jelezte magát. Néhány kivételesen magas színvonalú képet hagyott ránk. Az oltár harmadik nézetén található a Remete Szent Antal és Remete Szent Pál találkozását ábrázoló képe.

Bal oldal – Jobb oldal
A nézőnek bal oldalon Remete Szent Antal, a nézőnek jobb oldalon Remete Szent Pál.
A bal oldal világos, téliesen világos, télies öltözék, szigor, könyörtelenség, számonkérés – TÉL
A jobb oldal sötét, dús lombozatú növényzet, nyárias öltözék, szépség, jóság, ingyen kegyelem – NYÁR
Szent Antal – BAK tulajdonságok, kéztartása hurkolódó
A HOLLÓ az égből alá-HULLÓ kegyelem kifejezője. A rendszeres napi fél cipó helyett egész cipót hoz, mikor vendége érkezik Pálnak. Holló = VÍZÖNTŐ
Szent Pál – OROSZLÁN kéztartás, de a RÁK jele átmenetként (folyamat) felfedezhető.
RÁK-BAK tengely a kisév napfordulós tengelye, OROSZLÁN-VÍZÖNTŐ a nagyév tengelye.

Mit ajánl Szent Antal?
Korlát, törés, kötözött korlát a háttérben – korlátozottság, megkötözöttség, kötelesség, tör (pálcát tör vmi felett), törvény,
Törvényre szükség van ínséges körülmények között. Baj, ha túlzásba kerül. A korlát is lehet akadályozó és lehet biztonságot adó.
aNTaL = öNTeLi – én vagyok a legkiválóbb szerzetes.
aNTaL = iNTő (ebben a szerepben inkább páduai Szent Antal )
Szent Antal kősziklán ül. Szaturnikus erőt képvisel, a Szaturnikus erő nem teremtő, hanem megtartó erő, nem a forrás közelében van.
Szent Antal képviseli az intézményes egyházat, a judeo-keresztény egyházat.
Szent Antalt disznóval a lábainál szokták ábrázolni, Szent Antal legyőzte a disznót, az útbaigazító lények megmutatták neki a JOBBRA vezető utat, a JÓRA vezető utat, és ő azt választotta, nem kért a ROSSZ-ból.
Szent Antal, mikor megtudta, hogy létezik nála kiválóbb remete is, elindult felkeresni, tanulni akart tőle, elindult a mindenség forrását megkeresni – ez legyen példa nekünk.
Ki van a forrás közelében? A képen Szent Pál keze alatt ott látszik a forrás.
Két ajánlat – mellérendelten. Mellérendelten, de nem egyenrangúan. Szent Antal a lélektől lélekig. Szent Pál emelkedettebben, Antal szeme elé teszi ajánlatát. Szellemi szinten is tájékozódnunk kell – ez Szent Pál figyelmeztetése.

A képen a teljes téridő keretrendszer tetten érhető. A kép hatását ezen keretek közepette fejti ki. A két öreg egymásra mutat, egymásnak ajánl, egymásért képes élni. — manapság ritka magatartásminta.

A legenda szerint Szent Antal az elhalt Pált az oroszlánok segítségével eltemette, majd Pálnak pálmalevelekből szőtt ruháját magával vitte és ünnepi alkalmakkor magára öltötte. ⇒ Vagyis Antal Pál magaviseletével élt, azok után, hogy megtért. A páli magaviselet kisugárzása emeli az ünnepnapok fényét. Mivel Szent Antal képviseli a zsidó-keresztény tulajdonságcsomagot, mondhatjuk, hogy a zsidó-kereszténységnek meg kell térnie és a páli magatartást kell magára öltenie.

A festőről

A festő olyan képeszközökkel, hatásokkal és megoldásokkal él, amivel korát megelőzte. A környezetéhez képest rendkívüli látásmódja volt. Mivel a kép jól olvasható magyarul, erősen feltételezhetjük, hogy magyarul gondolkodott ő maga is.A SŰREJE rovat írásai az elhangzott előadások jegyzetéből készülnek. Semmiképpen nem szó szerinti lejegyzések. Nem is törekszünk minden esetben kerek mondatok leírására. Az írások megjelentetésének célja, hogy legyen olvasható emlékeztetője az elhangzottaknak, hogy Ön rápillantással felidézhesse a hallottakat, ezért is lett a címe, a szó Kecskemét környéki formájában, SŰREJE.

Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.