Sűreje – Vezérgondolatok Kassai Lajos életfelfogásában

KASSAI MONDATOK – vezérgondolatok Kassai Lajos lovasíjász életfelfogásában, 2017.

KassaiLajosegyensúlyban

Kassai Lajos egyensúlyban

Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek.
• Egymás nélkül nem sokat érünk.
• Más a koncentráció és más az összpontosítás. Fókuszálni, koncentrálni – egy pontra szegezni a figyelmet (az indoeurópai nyelvek csak ezt ismerik). Összpontosítani – minden pontra egyszerre figyelni.
• Egyensúly és szimmetria. Jobb és bal agyfélteke egyensúlyban tartása.
• Aki talpon akar maradni, talpon marad. (mondta akkor, mikor egy nagy baleset után felgyógyult, úgymond, „saját” erőből.)
• Mindegy, hogy az ismeretlen gyógymódba pusztulok bele, mert eredménytelen lesz, vagy a másik gyógymód segítségével életben maradhatok ugyan, de nem ülhetek lóra többé.
• Mindegy hogy éhen pusztulok, mert azt csinálom, amit szeretnék, vagy abba pusztulok bele, hogy nem csinálhatom azt, amit szeretnék.
Tartsd az állatokat természetük szerint! Vedd magad körül boldog élőlényekkel. A környezetünk a lelkünk kivetülése. És oda-vissza hat.

boldogallatok2

boldogallatok1

• Akit az istenek szeretnek, megtartják gyereknek. kínai mondás, Kassai L. szájából
• A test, a szellem, és a lélek összhangja teremti meg a harmóniánkat az életben, és nyújt támaszt megpróbáltatásaink során.
• A mai világ nagy problémája az izoláció. Hétéves gyerek csak hétévessel játsszon, ebbe az oldalba csak kukoricát vessünk, abba a hodályba csak malacokat tegyünk… Az izoláció és a belőle fakadó tömegtermelés megöli a lelket.
• A magyarság sokkal jobb állapotban, mint ahogy azt hiszi magáról. Rengeteget utazom a világban, ismerem szinte minden bugyrát. Kijelentem, hogy ez a nép és ez az ország, életszínvonalát tekintve ott van a felső tíz százalékban. Nincs ok az elkeseredésre. Igaz, a lehetőségeinkhez képest mindenképpen alacsonyabb szinten vagyunk.

Kassai-volgy 170701

Kassai-völgy 2017.07.01.

• Szellemiekben és mentálisan is előkelő helyen állunk. Van egy uralkodó szemlélet, mely szerint a magyar ember irigy, buta és így tovább. Negatív sztereotípiákat húznak rá, de ezeket majd minden népre rá lehetne húzni. Vetkőzzük le a rossz gondolatokat! Nem ismerek szebbet és jobbat a Kárpát-medencénél, ez a hely és benne ez a kis összezsugorodott ország képes lenne a legmagasabban kvalifikált bio-táplálékkal ellátni a tízmillió magyart. Persze teljes struktúraváltásra lenne szükség. Itt és az egész világban is. A gazdaság-kor, a GDP-orientáció és a termelés folyamatos fokozása bajt okoz, ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Vissza kellene fordulni a természet felé, akkor jobban éreznénk magunkat. Bizonyos problémákat túllihegünk. Minek? Én korántsem látom a magyarságot olyan mély mentális és gazdasági gödörben, mint ahogy ezt a média sugározza.
• – Gyenge nép a magyar, elveszítette a harcait, háborúit… Gyakori vélemény ez rólunk. De hogyan is állunk az erővel valójában? (újságírói kérdés)
– Mihez képest? A kilencedik században az akkori világ legjobban képzett és legerősebb hadserege volt a magyar. Ötven feljegyzett, nagy hadjáratban vett részt, ez a nép meghatározó eleme volt Európának. Mennyire vagyunk erősek? Annyira, hogy ma is a hétmilliárdos emberiség élcsapatában találni a tízmilliós magyarságot.
• Vannak szerencsés nemzetek, akik maguknak hozták meg a szabályaikat. A magyarságnak 500 éve idegenek hozzák a szabályokat. Ezek a szabályok ránk szorosak, nem ránk valók. Ezek elfojtanak, lenyomnak.
• Eltűnőben egy alapvető emberi tulajdonság, a hűség. Vagyis az, hogy saját érdekeimet a közösség érdekei mögé tudom szorítani. Ez a változás, az eltűnő hűség, hozza a legnagyobb fordulatot a világban. … Atomizálódik az ember. Csak önmagához hű, saját hiedelemrendszere van, és mindig a pillanatnyi érdekeinek megfelelően hozza a döntéseit. Neki önmaga a legfontosabb a világon. Ezzel az embertípussal nem lehet közösséget létrehozni.
• A példa az egyik legfontosabb dolog. Bárány Ignác írt egy könyvet az 1800-as évek derekán a pedagógusképzésről. Ebben az áll, hogy a leendő pedagógusokat mindenekelőtt arra kell megtanítani, hogy uralkodjanak a hajlamaik fölött. Bárány Ignác a képzésben a személyiségfejlesztést tekintette a legfontosabbnak, mert tudta, hogy csak karizmatikus, markáns és kimunkált személyiségekre tekinthetnek példaként a diákok. Nem lehet futószalagon gyártani a jó pedagógusokat, ahogy pappá sem lehet képezni senkit. Át kell gondolni a tanárképzés ügyét.

Címke , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.