Sűreje – Vígvári János: Népbetegségek-2017

Sűreje: Vígvári János – 2017.02.27.

Népbetegségek régen és ma

Mi betegítette meg az emberiséget régen?
Mitől betegszik meg manapság az ember?
============
Más a világ ma mint régen? Régi, idős gyógyítók nem tudnak gyógyírt a számítógépfüggőségre,  cukorbeteget csak messzi távolból ismertek, a rákról úgy tudják, hogy a szennyezett levegőtől,  ivóvíztől és élelmiszertől alakul ki.

A világban óriási változás zajlott le – akár csak az elmúlt 50 évben. A sok kívülről jövő változás mindegyikét a test nem tudta követni. (valamit igen). Az életmódban, a gondolkodásmódban is változás állott be.

Pl. Cukorbetegség legalább 20 féle van, mind más gyógymódot igényel. Ma kétfélét tartanak számon. A cukorbetegséget régen inkább a szeretethiány váltotta ki, ma sokkal inkább a stressz váltja ki.

A lelkek leszületése közötti idő lerövidült.
============
Ma olyan helyzetben folyik életünk, hogy egyszerre élhetünk meg egy régi világot és egy újabb világot.
============
Nézzük végig a „régi embert” öt területen! Mi határozta meg választásait? Ki határozta meg választásait?
============
TÁRSADALMI LÉT
kaszt rendszer – társadalmi tagozódás – család – vagyon

MUNKA
az egyik gyerek továbbvitte az apa foglalkozását, két gyerek a hazának, egy az egyháznak

ÉTKEZÉS
szokásrend – évszakok – tájegységi szokások (mi terem meg) – ünnepi szokásrend

ÖLTÖZÉK
hétköznap/ünnepnap – életkor – élethelyzet – vagyoni helyzet – helyi szokásrend

ISTENKÉP – VILÁGKÉP
kezdetben az ember közvetlen kapcsolatban volt a természetfeletti erőkkel, később a földesúr – papság – tanítók – családon kívüli szakemberek segítették, befolyásolták a kapcsolatot
============
A régi ember életének mindegyik területéről elmondható, hogy az EGYÉN-nek nem sok beleszólása volt a dolgok alakulásába. De fontos elmondani, hogy ebben az EGYÉN jól érezte magát, ez a rendszer tartotta meg őt, ez biztonságot jelentett neki, nem érezte kellemetlennek. Elmondható, hogy a régi időben nem volt ÉN. Közösségi én, CSOPORT ÉN létezett.

Régen az volt betegítő, ha egy-egy ember más akart lenni.

============
A mai ember jellemzői
Mi határozza meg választásait? Ki határozza meg választásait?
============
TÁRSADALMI LÉT
a nemiség felborult, a nemi érés jóval korábban következik be, míg 10 évvel ezelőtt a lányok 12-14 éves korban, manapság 9-10 éves korban válnak biológiailag éretté.
A férfi és női ideál mintájául a filmek szolgálnak. Az ÉN igényére rátelepszik a média. Néhány éve még a machó, ma már a lányos fiúkat állítják mintaként. Az ember nem hallja meg a belső hangot, nem veszi észre, hogy ez nem ő. Pl. a plasztikai műtétek következtében olyan emberek között is alakulhat ki vonzódás, akik között eredetileg nem alakult volna ki karmikus szál. Ez újabb problémát vet fel. Régen a biológiai, fizikai és lelki érettség egyszerre következett be. Mára a biológiai érés jóval
korábban, viszont a lelki érettség jóval később következik be. (mama-hotel, skype kapcsolat)

MUNKA
az ember leszületik valamilyen küldetéssel, de a pénzcsapdájába esik, és mást csinál, mint amire született. Eljött a „bármiből meg lehet élni” időszaka, így fel sem merül a belső küldetés kiteljesítése. A filmek hatása ezen a területen is ráül a belső igényre.

ÉTKEZÉS
Mindig kapható minden, a hűtő-fagyasztószekrény lehetővé teszi ezt, meg a globális kereskedelem.
Távolról hozott, nem helyi élelmiszerek
Jól lakott éhezők, mert a tápérték lényegesen kevesebb az élelmiszerben.
Sok vegyi anyag a táplálékban.

ÖLTÖZÉK
A média által sugallt márka viselete az eszmény. Kiközösítik azt, aki nem akar/nem tud ehhez idomulni.
Pl. a normális gyereknek vannak színkorszakai. Nincs lehetősége ezt kiélni.

ISTENKÉP – VILÁGKÉP
A hatalom, a média által sugallt eszmények szolgálnak mintául, nehogy az ember magára ébredjen.

============
A mai ember életének mindegyik területéről elmondható,
hogy nem a saját, felismert küldetésünk és elhivatottságunk szerint élünk, mindenre rátelepszik a média, a központi hatalom által sugallt eszménykép.

Az ÉN az isteni természetű részünk. Az Én csírája kibújt, lefelé is felfelé is, de valójában még nem született meg. Ma ettől szenvedünk.
============

Hogy jelentkezik ez az EGYÉN életében?
Régen inkább a CSOPORT ÉN létezett. A csoportban a feladat határozta meg, ki éppen a vezető, ő volt képes az isteni impulzust közvetíteni a többi ember felé.

Ma, ha a folyamat természetesen lejátszódhatna, és megszületne az ÉN, akkor a csoportban létező több ÉN közösen hívják meg az isteni erőt maguk közé. Ha ez így meg is történne, nem lehetne manipulálni, közösen irányítani az emberiséget.

A mai ember felfelé irányuló kapcsolódásába az ember és az ég közé beékelődött a vallási/(de akár a szekták)/a virtuális világból fakadó illúzió.
A mai ember lefelé irányuló kapcsolódásába az ember és a föld közé beékelődött a tudomány.
Nincs saját, egészséges kapcsolódása sem az égi, sem a földi dolgokhoz.

Jézus mondta ki, hogy ÉN vagyok az út, az igazság, az élet. És más ÉN mondásai.
Jézus mondta ki először, hogy ÉN. Ezzel indult az ÉN megszületése.
A magocskából a csíra kihajtott, a rögök félre fordultak, ezt nem lehet elfojtani, különben sérülés lesz.
Az ÉN teljes megszületésének eredménye az önmagára ébredt ember, az éntudatos, az öntudatos ember. (Ez nem tévesztendő össze az egoistával. Ne is engedjük összemosni e kettőt.)

============
Ma nem is kívánjuk a hierarchikus viszonyokat. Senki nem szeretné, hogy a szülei válasszanak neki házastársat. De a munkát mégsem a küldetése szerint választja az ember. Hogyan vált mégis manipulálttá az emberiség?

============

A szabadság-testvériség-egyenlőség hármas eszme, jó, ha jó helyen van a társadalmi életben.

SZELLEM – Gondolat – Szabadság    – Szellemi, kulturális élet
LÉLEK       – Érzés       – Egyenlőség   – Jogrend
TEST          – Akarat     – Testvériség   – Gazdasági élet

A kommunizmus kísérlete az EGYENLŐSÉGET akarta kiterjeszteni minden területre.
Ma a gazdasági életre van ráerőltetve a SZABADSÁG, viszont a gondolati szabadság megszűnt.
A testvériség jelentése nem egyenlőség. Testvériesen elosztani valamit, azt jelenti, hogy szükségletek szerint elosztani.

============

Az ember élete 7 éves szakaszokra bontható.

============
Mit lehet tenni?

Nem az a jó irány, hogy legyen úgy, mint régen volt.

Annyi minden megváltozott, megjelent az elektromosság felhasználása, kicsúcsosodó fejlődés ezen a területen, elképesztő sebességgel megjelenő új és új találmányok és technológiák, sőt bio-technológiák.

A rendszer szidása nem vezet sehova, ilyenkor nem vagy önmagad, nem azzal foglalkozol, ami a te hatásköröd.

Nincs saját, egészséges kapcsolódása az embernek sem az égi, sem a földi dolgokhoz. (A virtuális világból fakadó illúzió egy teljesen újfajta asztrál világot alakít ki – új probléma.)

Az ÉN teljes megszületésének eredménye az önmagára ébredt ember, az éntudatos, az öntudatos ember.

============
Azt kell nézni, MA mi szolgálja az életet?
============
Hogyan tudnánk működtetni saját, felismert isteni részünket, az ÉN-ünket?
============
Ha már felismertük feladatunkat, küldetésünket, hogy tudunk kiteljesedni, ha a társadalmi berendezkedés ezt lehetetlenné teszi, nem segíti.
============
Ezekről majd a folytatásban … áprilisban v. májusban…
============

Címke , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.