2021. II. félév előadásai

A Hírös Mag Szellemi Műhely előadássorozata  a magyar műveltség témaköreiből a Gabona Irodaház 113-as előadótermében, Kecskemét, Klapka u. 9-11. címen hétfőnként 18 órakor


Találkozhatunk. Elkezdjük az őszi előadássorozatot.


2021. szeptember 27. 18 óra – az őszi félév első előadása

Kiss Maotun István – művelődéskutató

A teremtő sárkánya, a hun sárkány nemzetség 

Könyvbemutató előadás


2021. október 11-én hétfőn 18 órakor

Vígvári János – népi gyógyító

Hagyomány és Jövő


2021. október 4-én hétfőn 18 órakor

Kiss Gabriella

Szerethető magyar nyelvtan


2021. október 18-án, hétfőn 18 órakor

Harangozó Imre – tanár, néprajzkutató

Táltosok, látók, garabonciások…

A sárkány alakja a magyar néphagyományban.


2021. október 25-én hétfőn 18 órakor

Szántai Lajos – művelődéskutató

Őskelet bölcsessége és népmeséink világossága


2021. november 1-jén nincs előadás


2021. november 8-án hétfőn 18 órakor

Miklósvölgyi János – festő, grafikus, művelődéskutató

A hazugság atyjának trónfoglalása


2021. november 15-én hétfőn 18 órakor

Szántai Lajos – művelődéskutató


2020. II. félév előadásai

A Hírös Mag Szellemi Műhely előadássorozata  a magyar műveltség témaköreiből — ÚJ HELYEN — a Gabona Irodaház 113-as előadótermében, Kecskemét, Klapka u. 9-11. címen hétfőnként 18 órakor


A  november 9-i előadás ELMARAD.

A korlátozó intézkedéseknek megfelelően az előadások menetét felfüggesztjük.

Folytatás tavasszal.


2020. szeptember 21. 18 óra – az őszi félév első előadása

Mester Károly – agrármérnök, kutató

Egészség és táplálkozás megváltozott világunkban


2020. szeptember 28. 18 óra

Megbetegedés miatt : Stoffán György – író, újságíró – “A Teleki Pál gyilkosság háttere és bizonyítékai”… címmel előadás

W. Barna Erika – kézíráskutató, bölcsész

A kézírás mögött az ember – Munkácsy Mihály


2020. október 5. 18 óra

Kiss Mao-Tun István – őstörténet kutató

A Kárpát-medence kapcsolata az ortodoxokkal sorozat

2. rész Bizánci kapcsolatok Szent Istvántól, benne Szent Piroska


2020. október 12. 18 óra

Szántai Lajos – művelődéskutató

A Kárpát-medence visszafoglalása Anonymus Gesta Hungaroruma alapján


2020. október 19. 18 óra

Kiss Mao-Tun István – őstörténet kutató

A Kárpát-medence kapcsolata az ortodoxokkal sorozat

3. rész Bizánci kapcsolatok – Szent Piroska egyik gyermeke Manuel szerepe és tettei


2020. október 26. — iskolai őszi szünet

— nincs előadás — 


2020. november 2. 18 óra

— nincs előadás — 


2020. november 9. 18 óra

Szántai Lajos – művelődéskutató


2020. november 16. 18 óra

Pap Gábor – művészettörténész

A jászkürt, Lehel kürtje


Képes meghívók – 2020. tavaszi félév

Kiss Mao-Tun István előadása – 2020. március 16.

Pap Gábor könyvbemutató előadása – 2020. március 7. 15 óra

Szántai Lajos előadása – 2020. március 2-án.

Kocsis István előadása – 2020. február 24.

Gondos Béla előadása – 2020. február 17.

Szántai Lajos előadása – 2020. február 10.

Kiss MAo-Tun István előadása – 2020. február 3.

Pap Gábor előadása – 2020. január 27.

Dr. Tóth Ferenc előadása – 2020. január 20. 18 óra

dr. Speidl Bianka előadása – 2020. január 13.

2020. I. félév előadásai

A Hírös Mag Szellemi Műhely előadássorozata  a magyar műveltség témaköreiből a “KKK” épületében, Kecskemét, Szolnoki út 20. címen
hétfőnként 18 órakor


2020. január 13. 18 óra

dr. Speidl Bianka

Keleti kereszténység, szíriai kereszténység


2020. január 20. 18 óra

dr. Tóth Ferenc

Elénk tolt ELLENSÉGKÉPEK


2020. január 27. 18 óra

Pap Gábor

HÁROM MAGYAR SZENTBESZÉD

A magyar népi műveltségből összerakható a szent liturgia/ igehirdetés. A magyar népmeséink erkölcsi tanítást tartalmaznak. A mese nem mese. A mese az élet.


2020. február 3. 18 óra

Kiss Mao-Tun István – őstörténet kutató

A Kárpát-medence kapcsolata az ortodoxokkal sorozat

1. rész Bizánci kapcsolatok a kezdetektől szent Istvánig


2020. február 10. 18 óra

Szántai Lajos – művelődéskutató

“Istentelenül pedig, kérdem, mi célja van az embernek a földön?”

A decemberi Csontváry Kosztka Tivadar festészetéről és Libanonról szóló előadás második része.


2020. február 17. 18 óra

Gondos Béla – művelődéskutató

Csángók – Gyimesi, Moldvai, Hétfalusi


2020. február 24. 18 óra

Kocsis István – író

Trianon és Európa eljelentéktelenedése

Spontán folyamat vagy szándék, történés vagy forgatókönyv? A Trianon-ban aláírt szerződés háttere.


2020. március 2. 18 óra

Szántai Lajos

Az Örök Királynak leánya – Szent Margitról égi születésének 750-dik évfordulóján.

 


2020. március 7. szombat 15 óra

Pap Gábor – művészettörténész, irodalomtörténész

Az obistos igazsága – KÖNYVBEMUTATÓ ELŐADÁS

Kivételesen szombati napon, a Katona József Megyei Könyvtárban, Kecskeméten

Kodály Zoltán Háry János daljátékának irodalmi előzményei, Kodály szövegkönyve. Kodályt más oldaláról is meg fogjuk ismerni, ugyanis Kodály is részese volt a végleges szöveg kialakításában.

Az előadás védnöke Engert Jakabné, Kecskemét Megyei Jogú város alpolgármestere.

 


2020. március 9.

— szünet – nincs előadás —


ELMARAD – ELHALASZTJUK  –  2020. március 16. 18 óra

Kiss Mao-Tun István – őstörténet kutató

A Kárpát-medence kapcsolata az ortodoxokkal sorozat

2. rész Bizánci kapcsolatok Szent Istvántól III. Béláig


2020. március 16-án felfüggesztettük a Hírös Mag előadássorozatot.

 


2020. március 23. 18 óra

 

W. Barna Erika – kézíráskutató, bölcsész

A kézírás mögött az ember – Munkácsy Mihály


2020. március 30. 18 óra

Stoffán György – író, újságíró

“A Teleki Pál gyilkosság háttere és bizonyítékai”… címmel, előadás és filmvetítés.

1941. április 3-án reggel Telekit holtan találták a Sándor-palotában lévő lakosztályában, fejlövés végzett vele. Sírja Gödöllőn, a máriabesnyői temetőben található. Az emléktáblájára liliom van vésve a cserkészetre utalva, és a következő felirat olvasható rajta: “DOLGOZOTT A CSERKÉSZETÉRT ÉS ÉLETÉT ADTA A MAGYAR NÉP BECSÜLETÉÉRT”.


2020. április 6. 18 óra

Szántai Lajos – művelődéstörténész

 


.


2020. április 27. 18 óra

Mester Károly – agrármérnök, kutató

Mindennapi kenyerünk – megváltozott világunkban


2020. május 4. 18 óra

Szántai Lajos


.


 

Sűreje – Szűcs Cecília előadása, 2019.05.06. és 05.20.

Sűreje – Szűcs Cecília előadása, 2019.05.06. és 05.20. – Hírös Mag, Kecskemét

Az újra gondolt IDŐ


Anyanyelvünk szavainak, kifejezéseinek fejtegetésével új ismeretekre jutunk.

Kétféle világmagyarázat forog fenn: az idealista szemléletű, az ISTENHITŰ, és a materialista, azaz TUDOMÁNYOS

====/====
IDŐ ?
többféle meghatározás van. pl. a negyedik dimenzió), IDŐ nincs, Amit az óra mutat, Megáll az IDŐ, Rohan az idő, van kezdete és vége, lett az IDŐ.
A mozgást, a változást tudjuk megragadni. Két állapot között idő telik el.
Két dolog, ha sebességük nem azonos, akkor tudnak egymásra hatni.
Mozgás – változás. A TUDATUNK-ban keletkezik a fogalom. Az állatnak nincs időérzéke, nincs halálfélelme, a két agyféltekéje azonos, olyan, mint a mi JOBB agyféltekénk.
Hogyan gondolunk az IDŐ-re? Mivel a mozgáshoz, változáshoz kötjük, ezért olyan kifejezéseket használunk az idővel kapcsolatban is, hogy JÁR, HALAD, FOLYIK. Az időt is a tér-re használt szavakkal fűzzük mondatokba.
A NAP mozgása, az árnyék változása jelzi nekünk az IDŐ-t. Az idő KÖR, kerek, REZGÉS. A KÖR a TELJESSÉG. Ha valami érthetővé válik, akkor világos, dereng, mint a természetben.
KÖR – hol kezdődik? Kezdetlen.
IDŐ = változás, van keletkezés és van elmúlás.
====/====
Ábrázoljuk. Először is, FEL jót, kedvezőt jelent. LE negatívat, rosszat, kellemetlent jelent.
A nappal KINT aktív, bent passzív, az éjszaka BENT aktív kint passzív. Nappal a periféria dolgozik, az érzékszervek, a végtagok. Éjszaka zajlik a méregtelenítés, az éjszaka a befelé fordulás ideje, a meghittségé, a regenerálódásé, az álmoké. „Aludjunk egyet rá!” A megoldások is ekkor jönnek meg, de csak akkor, ha valóban nyugalomban töltjük az éjszakát. Aki „Éjt nappallá téve dolgozik”, az nem fog eljutni a megoldásokhoz.
Rajzoljuk fel KÖR mentén a nap 24 óráját, a hét napjait, a négy évszakot. FENT az energiában gazdag terület, LENT az energiaszegény terület. A magas energia szintű részben a változás gyors, IDŐ nincs, elszáll az IDŐ, mint a GŐZ. Az alacsony energia szintű részben sok idő áll rendelkezésre.
Az időt mutató eszközt olyanra készítették (1772 táján), hogy amikor 10 órát mutat, nem tudjuk eldönteni, hogy ez délelőtt van, vagy este. Nagyon nagy különbséget jelent számunkra, hogy egy FÉL NAPOT mutató eszközt látunk, vagy a TELJES NAPOT mutató eszközt használunk.
A félnapos órának három mutatója van. Tele ellentmondással. A rövid mutató hosszú időt, a közepes mutató egy közepes időszakaszt mutat, a leghosszabb mutató jelzi a legrövidebb időszakaszt. Ha a perceket követjük, percemberek leszünk.
====/====
TERMÉSZETAZONOS ÓRA
Fent a 12 óra, a dél, és lent a 24 óra kijelzése, vagy a 0 óra ahonnan indítjuk a számolást és ahova éjfélkor megérkezik a mutató. A belső gyűrűben kell elhelyezni a perc mutatására szolgáló mutatót és skálát. Legbelül a másodperceket mutató gyűrű legyen. Egy kintebb lévő körben a hét napjai, majd az év 12 hónapja, stb.
Segít-e ez a módszer? Van-e ilyen a természetben?
Kepler III. törvénye: a bolygók keringési idejeinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellipszispályák fél nagytengelyeinek köbei. Kepler III. törvényének következménye A harmadik törvény szerint a Naptól távolabb keringő bolygók keringési ideje hosszabb, mint a Naphoz közelebbieké.

Van, a bolygó rendszer. A legrövidebb keringési idejű Merkúr-t a másodperceknek feleltetjük meg, a Vénuszt a perceknek, a Földet az óráknak, a Mars-t a napoknak, a Jupitert a heteknek, a Szaturnuszt az éveknek. A Szaturnusz a halál ura.
Mivé válnak az éveink? A választ keressük annak segítségével, hogy milyen kifejezéseket szoktunk használni a magyar nyelvben. Új napra ébredünk, új tavaszra ébredünk. Életünk alkonyán. Őszbe csavarodik a fejünk. Deres a halántékunk. Mi történik ősszel? A természet minőséget vált. A termést begyűjtjük, védett helyen tároljuk. A zöld növényzet elenyészik, elbomlik, majd jön a megújulás.
Ha helyes életvitelt szeretnénk, akkor a szavaink szerinti jelképeket és eszközöket érdemes használnunk.

Hanga Órás Kecskemét

Hanga Órás, Kecskemét – Világórák

24 órás falióra

24 órás falióra

====/====
A második részben
a körre ráhelyeztük a hét napjait. Alulról indulunk vasárnappal, felülre kerül szerda. A hétköznapok munkával telnek. (Szombat) és vasárnap másképpen aktív, a társas kapcsolatok számára, ezért is VÁSÁR-NAP a vasárnap.
Az év hónapjait. Felülre kerül a legfényesebb hónap, június, alulra a legsötétebb, december.
Az egy perc 60 másodpercét. Felülre kerül a 30, tehát ezt is alulról indítjuk.
Felsoroltuk a bolygókat, a valódi bujdosó csillagokat, a hetet.
Ha egy emberöltőt helyezünk fel a 24 órás körlapra, teljesen párhuzamba kerül az ember életével kapcsolatban használt kifejezéseink az egyes napszakokra vagy az évszakokra használt kifejezéseinkkel.
Életünk hajnalán, Élete delén, Esteledik már neki, Élete teljében van, Deres már a halántéka, Nyugovóra tért, Elszenderedett.
====/====
Szóba került az Energetika, a fajhő, a szublimáció. És ezek társadalmi vonatkozása is. FEL-HŐ felszálló hő. A víz három halmazállapota: JÉG –VÍZ – GŐZ
Pontosan meghatározható hőmennyiségre, energiára van szükség, hogy adott tömegű jégből víz váljon, és megint, hogy gőzzé váljon.
A mélyszegénységben élő embereknek csak egy kicsi segítség kell. Már nem arra kell, hogy ne haljanak éhen, egy kicsi energia mennyiség nagyot emel.
====/====
Jégből közvetlenül is lehet gőz. A jég felszínen lévő néhány molekula leválhat és gőzt alkotnak.
A társadalomban vannak a „gettó milliomosok”, róluk elmondják a többieknek, hogy látod, őt „szerencse érte”, neki sikerült, neked is sikerülni fog, te is meg tudod csinálni. NEM. Ez becsapás. A jég közepén, a felszíntől befelé lévő részecskéből nem lesz gőz.
====/====
Biológia-kémia-fizika-csillagászat-ÉLET minden összefügg.
A SZÍV nem fúj, nem pumpa, a SZÍV szív, befelé húz, a belsőbe. Életünk minősége, mind a 12 tulajdonságcsoport érvényre jut. Sejtjeink 7 évenként kicserélődnek.

A körre ráhelyeztük az egy világhónapot, 2160 évet, mely 24 db 90 éves szakaszból áll. 90 év egy emberélet.
Jézustól számítva telő HALAK világhónapra példaként ráhelyeztük Szent Lászlót (~1040-1095), földi élete is az egy világhónapon belül a FENT-i szakaszra esik, egy éven belül is a RÁK-hoz soroljuk, itt van a név ünnepe is. Mátyás király halála, a mohács csatavesztés – a világhónap a sötét felébe fordul. Számunkra is a történelem. Oda az igazság, azóta nincs nemzetazonos királyunk.
Megemlítettük az előző korszakot, a KOS világhónapot és a még előbbit, a BIKA világhónapot
A történelmi eseményeket érdemes felhelyezni a gyűrűkre. Kultúrtörténetet lenne jó tanulni, nem a háborúk történetét.
====/====
Rossz program a gyerekeknek, ha azt tanítjuk, hogy a történelem során az utolsó percben megjelent az Ember. Mi lesz tovább? Vége?!?! Szabad szennyezni, tönkretenni? Nem. Van mindig tovább és tovább, mert az Univerzum tágul, és teret ad minden újabb percnek és újabb gondolatnak és tettnek.
====/====

Ez volt a zárógondolat.


A SŰREJE rovat írásai az elhangzott előadások jegyzetéből készülnek. Semmiképpen nem szó szerinti lejegyzések. Nem is törekszünk minden esetben kerek mondatok leírására. Az írások megjelentetésének célja, hogy legyen olvasható emlékeztetője az elhangzottaknak, hogy Ön rápillantással felidézhesse a hallottakat, ezért is lett a címe, a szó Kecskemét környéki formájában, SŰREJE.